Al. Zjednoczenia 36, Warszawa
+48 22 203 49 82

FMCG

Project Description

Integracja danych o klientach z rozproszonych baz danych na potrzeby budowy platformy e-commerce

Wyzwania i cele:

  • Identyfikacja klientów zarejestrowanych w różnych placówkach handlowych sieci
  • Wykorzystanie danych klientów do zbudowania platformy handlu elektronicznego.

Rozwiązanie:

  • Zintegrowane repozytorium danych o klientach, czerpiące dane z rozproszonych systemów rejestracyjnych w halach handlowych, udostępniające dane platformie e-commerce
  • Wykorzystane technologie: Siebel UCM, Siebel EAI, integracja z systemami zewnętrznymi i platformą e-commerce
  • Obszar zastosowania: Customer Data Integration (CDI)

Spodziewane korzyści:

  • Identyfikacja klientów sieci i ich wartości
  • Określenie liczby unikalnych klientów sieci
  • Uzyskanie możliwości śledzenia zachowań klientów i identyfikowania ich potrzeb

Project Details

  • Client2010
  • TechnologyRenowned, international retail chain