Al. Zjednoczenia 36, Warszawa
+48 22 203 49 82

Zdecydowany wzrost znaczenia mobilnego BI w ostatnich 2 latach